Velkommen til Sang og Prolog                        

www.sangogprolog.no

Send forespørsel til: E-post: lise@sangogprolog.no

 

 

 

 

 

 

      Lise Engelhardt Wigernes

       Ospelia 4

       1900 Fetsund

      Mobiltlf: 979 73 203

 

 

    Jeg har mange års erfaring som

    utøvende amatørmusiker,

    korpsdirigent og tekstforfatter

 

 

 

 

  

   Lise skriver:

      sanger,

      taler,

      prologer,

      dikt m.m.

     - etter

      dine momenter og

      eventuelt melodiønske.

   Pris: Etter avtale, avhengig av oppdragets art.

   Eks: 1 hel A-4 side, kr. 500,- ,inkl. tlf. og porto.

   Glad hilsen

Lise